Om Stutteri Sonne

Vi er bosiddende i Idomlund, ca. 7 km udenfor Holstebro centrum. Vi bor på en trelænget gård med tilhørende 50 tdl. Heraf 12 hektar eng, grænsende ned til Gryde Å, der er et af Danmarks reneste vandløb. Engstykket er indrettet i fenner langs åen, så der hele tiden er frisk rindende vand hestene kan benytte sig af. Vi har tillige 9 hektar dyrkbart landbrugsjord, samt 8 hektar skov.

[Billede af hestefolk] [Billede af hestefolk]

Ridemulighederne i området er meget gunstige, da vi ligger op ad et større skovområde samt hedearealer. Vi bor meget naturskønt og sætter pris på, at både heste og mennesker har de optimale forhold. Her er mulighed for overnattende gæster med heste.

Vores heste går i løsdrift. De har 12 ha. eng at boltre sig på, og så har vi inddraget noget af det dyrkbare jord til fenner. Plantedækket på engstykkerne, som er ugødet, er meget frodigt og varieret. Vi har ikke haft problemer med sommereksem.